Nagyböjt IV. vasárnapja
Salzburgi Szent Rupert
Grenoble-i Szent Hugó
Paolai Szent Ferenc
Nagyböjt V. vasárnapja


A szentmise olvasmányai 
A mai szentmise olvasmányai
A tegnapi szentmise olvasmányai  A holnapi szentmise olvasmányai 
A következő vasárnapi szentmise olvasmányai
A hét szentjei 
Vasárnap SZENT LIUDGER
Hétfő SALZBURGI SZENT RUPERT
Kedd  
Szerda SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ
Csütörtök  
Péntek  
Szombat GRENOBLE-I SZENT HUGÓ
Vasárnap PAOLAI SZENT FERENC

Hirdetés – 2017. március 26.

Mától az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.

A bérmálkozók szüleit a 11 órás szentmise után várjuk a hittanterembe egy rövid egyeztetésre.

Jövő vasárnap a 11 órás szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegeket kenetét.

Jövő vasárnap és az azt követő vasárnap minden szentmise alatt lesz gyóntatás. Bátorítok és kérek mindenkit, hogy készüljünk az ünnepre bűnbánattal és szentgyónással. Aki így tesz, meg fogja érezni, hogy az ünnepe más, több.

A következő hét végén – április 6-8, csütörtök-szombat – lesz a plébániai lelkigyakorlat. Előtte három nap a Szentlélek templomban lesz a lelkigyakorlat.

Kérem, hogy jelezzék a betegeket, akik Húsvétra gyónni-áldozni szeretnének. Elsőpénteken látogatjuk őket.

Virágvasárnap délután városi keresztutat tartunk a Szentháromság kápolnánál.

Aki adója 2%-át a plébánia javára szeretné felajánlani, az legyen szíves a sekrestyéből, vagy a plébániai irodából vegye át a kitöltendő formanyomtatványt. Az első részt kell a saját adatokkal kitölteni és alul a megfelelő helyen aláírni. Ezt követően, kérem, május elejéig hozzák vissza a plébániai irodába, vagy a sekrestyébe. Felajánlásukat hálásan megköszönjük!

Egy nagyon tartalmas katolikus blog: http://szemlelek.blog.hu/
Történet a léleknek

Csak a szeretet győzi le a gyűlöletet

Németországban történt, a késő középkorban, 1141-ben. Frederick, Svábföld hercege és bátyja, Konrád császár seregei ostromgyűrűvel zárták körül Bajorország hercegének, Wolfnak a várát.
Az ostromzár hosszú ideje tartott, nem volt már mit tenni. Wolf úgy döntött, megadja magát legádázabb ellenségének. Az asszonyok azonban elhatározták, hogy üzenetet küldenek Konrádnak, amelyben menlevelet kérnek maguknak: hadd hagyják el sértetlenül a várat és hozzák el mindazon javaikat, amelyeket elbírnak.
A császár megadta, amit kértek, a vár kapui kitárultak. Az asszonyok kijöttek, különös terhet cipelve. Nem arany volt. Nem ékszerek. Nem drágakövek, sem díszes ruhák. Mindegyikük a férje súlya alatt roskadozott, annak reményében, hogy így megmentheti őt a győztes bosszújától.
A folytatás szerint Konrád, aki jó és könyörületes ember volt, meghatódott a szép szerelmi történettől. Könnyekre fakadt ettől a hihetetlen cselekedettől és kezeskedett az asszonyok és férjeik szabadságáért és biztonságáért. Mindannyiukat meghívta egy lakomára és békét kötött a bajor herceggel.
Azóta a várhegyet Weibertreu-hegynek hívják, ami ’asszonyi hűséget’ jelent.
Sok hasonló történet van, amely azt bizonyítja, csakis a szeretetnek van elég hatalma ahhoz, hogy legyőzze a gyűlöletet, nem pedig a gyűlöletnek.

Marcello Rossi Atya: Agapé. A feltétel nélküli szeretet. Budapest, 2013

Naptár

Plébániánk honlapjának mobilalkalmazása (Android)

A szentmisék rendje

Hétfő-péntek: 7:30 és 18:00 óra
Szombat: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00; 11:00 és 18:00 óra

Közös rózsafüzér imádság:
Hétfő-péntek: 17:25 óra
Vasárnap: 8:15 óra

A plébánia életéből:

  • Képgaléria:


    Szeretettel várjuk egyházközségünk rendezvényeire!

  • Audió


    Tekintse meg a rendezvényeinken készült fényképeket!

  • Videó


    Nézze meg a rendezvényeinken készült hangfelvételeket!

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI