Advent
Szent Szabbász
Szent Miklós
Szent Ambrus
Szeplőtelen Fogantatás
Szent Juan Diego
Szent Damazusz


December 4. – vasárnap
A szentmise olvasmányai
SZENT BORBÁLA

DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS
December 5. – hétfő
A szentmise olvasmányai
MAR SZABAI SZENT SZABBÁSZ szerzetes

SZENT CRISPINA asszony, vértanú
December 6. – kedd
A szentmise olvasmányai
SZENT MIKLÓS püspök
December 7. – szerda
A szentmise olvasmányai
SZENT AMBRUS
December 8. – csütörtök
A szentmise olvasmányai
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
December 9. – péntek
A szentmise olvasmányai
SZENT JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN guadalupei látnok
FOURIER SZENT PÉTER pap, rendalapító
December 10. – szombat
A szentmise olvasmányai
December 11. – vasárnap
A szentmise olvasmányai
SZENT I. DAMAZUSZ pápa

A Liturgia karácsonyi „Jákob-létrája” kilenc fokozatból áll:

1. Advent 1. vasárnapja: A közöny legyőzése; célratörő élet.
2. Advent 2. vasárnapja: Egyenessé tenni az Úr útját; bűnbánat.
3. Advent 3. vasárnapja: Elfogadni a Megváltót: Jézust; meggyőződés.
4. Advent 4. vasárnapja: Szűz Mária adja nekünk Jézust; áhítat.
5. Karácsony: Jézus az ember és az egész természet megváltója; hála.
6. Szent Család vasárnapja: Jézus a családok megváltója; meghitt boldogság.
7. Újév: Jézus a történelem megváltója; hit és béke.
8. Vízkereszt: Hit és tudás egyaránt Jézushoz visz; hivatás.
9. Jézus keresztelése: az Atya is igazolta Jézust; büszke vagyok kereszténységemre.

Áldott találkozást a hozzánk érkező Úrral!  

Hirdetés – 2016. december 4.

Honlapunk kezdő oldalán a hét szentmise olvasmányait és szentjeinek életrajzát olvashatja el.

Honlapunk kezdőoldalán hasznosnak tartott videókat is megnézhet, ill. a "video" rovatban később bármikor újranézheti.

Ma nem tartunk szentségimádást. Kérem, hogy a rózsafüzér-titokcserét tartsák meg.

Hétfőn, szerdán és szombaton roráté szentmise van reggel 7 órától. A szombati szentmise után szeretettel várjuk a hittanterembe a híveket egy teára, kávéra, beszélgetésre. A gyermekeket pedig egy kis adventi kézműves foglalkozásra!

A bérmálkozok hittanórája szombaton, de. 10 órától lesz. A héten minden csoportnak van rendesen hittanórája.

Jövő vasárnap a 9 órás szentmise keretében fogadjuk a betlehemi lángot. Nagykárolyba érkezik először a láng az országba, és innen viszik a cserkészek tovább a többi településre.

A következő két vasárnap minden szentmise előtt mind a ketten gyóntatunk, ill. a szentmise alatt az egyikünk gyóntat. Hétköznap (ez az év minden napján így van) minden szentmise előtt gyóntatunk. Bátorítok mindenkit az Istennel való szentségi kiengesztelődésre; a karácsonyi szentgyónás elvégzésére.

Szeretetszolgálati perselyt helyeztünk el a Szent József oltáron. Aki szeretné ezzel is segíteni a rászorulóknak nyújtott karácsonyi csomag összeállítását, megteheti. Őszintén köszönjük!

Kérem, hogy a következő két hétben jelezzék a betegeket, akik szeretnének Karácsonyra a szentgyónásban és a szentáldozásban részesülni. Őket december 19-én, hétfő délelőtt látogatjuk meg.

Aki szeretné, hogy házszentelést végezzünk náluk, kérem, hogy jelezzék – akár az irodában (telefonon is), akár a sekrestyében, akár e-mailben – az utolsó adventi vasárnapig. Ahol a tavaly szenteltünk, ők nem kell jelentkezzenek, csak azok, akiknél nem voltunk, és ezt most igénylik. Ha valaki nem szeretne házszentelést (és eddig voltunk nála), kérem azt is jelezze, ezzel nekünk segít. A házszentelés december 27, 28 és 29-én lesz.

A plébániai irodán és a sekrestyében kapható fali és forgatható naptár a 2017-es évre.

A Főpásztor körleveléből:

Parlamenti választások – 2016. december 11.

Kedves Testvérek! Az őszi Püspökkari Konferencián a katolikus püspökök közös felhívást intéztek minden keresztényhez, amelyben kérik a híveket, hogy valamennyien vegyenek részt a parlamenti választáson.
A gondviselő Isten a világ teremtésekor megbízta az embert, hogy gondozza, ápolja, élhetővé tegye azt a csodás kincset, amelynek gyümölcseiből fenntartja önmagát és övéit. Az ember felelős önmagáért és embertársaiért is. Egy társadalmi rendben, ahogy a mi országunkban is, megválasztott egyének képviselik a közösségek érdekeit. Elengedhetetlenül szükséges, hogy olyan személyek kerüljenek a Parlamentbe, akik érzik a felelősség súlyát és elkötelezettek Isten ügye iránt.
Szeretettel Kérem Kedves Híveimet, Szerzeteseinket, Paptestvéreimet, hogy december 11-én, ezen értékrend szem előtt tartásával szavazzanak. Állampolgári jogunk és lelkiismereti kötelességünk a választás. Olyan képviselők választása, akiknek értékrendje alkalmazkodik Isten akaratához, az erkölcsös élethez.
Főpásztori áldással és értetek szóló szüntelen imával,

† Schönberger Jenő püspök   

VideókTörténet a léleknek

 Az ezüstműves

A mester a tűz előtt ült, kezében tartotta a fogóvasat, melynek végén izzott a fém. Az inas kérdezgette őt:
- Miért tartod az ezüstöt a tűzben?
- Azért, hogy minden szennyeződés kiégjen belőle, és nagyon tiszta és nagyon értékes legyen.
- De miért nézed folyamatosan?
- Azért, hogy a kellő pillanatban tudjam kivenni, akkor, amikor már nincsen benne semmi szenny, de még nem égett meg a tiszta fém a tűzben.
- És mikor van ez a megfelelő pillanat?
- Amikor meglátom benne a saját arcvonásomat.
A mester egy kicsit elhallgatott, aztán csendesen hozzáfűzte:
- Tudod, ugyanígy van velünk a jó Isten is. Csak addig hagy bennünket a földi élet tisztító tüzében, amíg meg nem látja bennünk saját arcvonásait. Egy pillanattal sem tovább.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Naptár

Plébániánk honlapjának mobilalkalmazása (Android)

A szentmisék rendje

Hétfő-péntek: 7:30 és 18:00 óra
Szombat: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00; 11:00 és 18:00 óra

Közös rózsafüzér imádság:
Hétfő-péntek: 17:25 óra
Vasárnap: 8:15 óra

A plébánia életéből:

  • Képgaléria:


    Szeretettel várjuk egyházközségünk rendezvényeire!

  • Audió


    Tekintse meg a rendezvényeinken készült fényképeket!

  • Videó


    Nézze meg a rendezvényeinken készült hangfelvételeket!

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI