Hirdetés – 2016. junius 26.

Oldalunk újabb lehetősségel gazdagodott: az imádságok között ezentúl imádságokat is meghallgathat.

Pénteken a megszokott sorrendben látogatom
az elsőpéntekes betegeket.

Szombaton de. 11 órától a szatmári székesegyházban
diakónusszentelés van. Két kispapot: Griz Lászlót és Linzenbold Szabolcsot szentel a főpásztor diakónussá. A szertartásra mindenkit szeretettel várnak!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:
Kolozsvári születésű és nagykárolyi lakosú CSATÁRI SÁNDOR, Csatári Sándor és Budai Zsuzsanna szülők fia, házastársul óhajtja venni a nagykárolyi születésű és lakosú NAGY EVELYNT, Nagy Miklós és Bartha Olga szülők leányát. Először hirdetjük őket.

Nagykárolyi születésű és lakosú GINDELE ARNOLD, Gindele Ernő Martin és Trunk Éva szülők fia, házastársul óhajtja venni a mezőfényi születésű és lakosú BALÁZS EMESÉT, néhai Balázs Attila és Hartman Rita Éva szülők leányát. Először hirdetjük őket.

Történet a léleknek

 Dzsingisz kán és a sas

Egy reggel a mongol harcos, Dzsingisz kán vadászatra indult az embereivel. Míg társai íjakat és nyilakat vittek, ő csak a kedvenc sasát tartotta a karján, ami jobb és pontosabb volt, mint bármelyik nyílvessző, mert föl tudott szállni az égbe, és a magasból láthatta mindazt, amit az emberi szem nem lát.
De hiába a nagy lelkesedés: a csapat nem talált semmit. Dzsingisz kán csalódottan tért vissza a táborba, és hogy ne társain vezesse le a kudarc felett érzett dühét, inkább elment sétálni.
A vártnál hosszabb időt töltött az erdőben, így hát nagyon elfáradt és megszomjazott. A nyári hőség miatt kiszáradtak a patakok, és sehol sem talált vizet, mígnem ‒ csodák csodája! ‒ végre megpillantott egy vékonyka eret, amely a szemben lévő szikláról csordogált.
Rögtön letette a sast, elővette kis ezüstkelyhét, amit mindig magánál hordott, beletelt némi időbe, míg teletöltötte, de amikor a szájához emelte, a madár odarepült és kiütötte a kezéből a kelyhet.
Dzsingisz kán feldühödött, de mégiscsak a kedvenc állata volt, és azt gondolta, talán ő is szomjas. Fölvette a kelyhet a földről, letörölte, és ismét megtöltötte. Amikor már félig tele volt, a sas megint rárepült, és kiöntötte a vizet.
Dzsingisz kán imádta az állatát, de tudta, hogy semmilyen körülmények között nem hagyhatja, hogy bárki is tiszteletlenül viselkedjen vele: mi van, ha messziről figyeli valaki, és később elmondja a katonáinak, hogy a nagy hódítót még egy madár is le tudja győzni.
Előhúzta hát az övéből a kardját, majd újra fölvette a kelyhet, hogy megtöltse. Egyik szemét a vízen tartotta, a másikat a sason. Amikor már eléggé tele volt a pohara, a szájához emelte, a madár pedig ismét elindult felé. Dzsingisz kán határozott mozdulattal átdöfte a szívét.
De a vízsugár elállt. A harcos azonban olyan szomjas volt, hogy elindult megkeresni a forrását. Fölmászott a sziklára, és legnagyobb meglepetésére a környék legmérgesebb kígyóját találta benne, döglötten. Ha ivott volna a vízből, már nem is élt volna.
Dzsingisz kán halott sasával a karjában tért vissza a táborba. Aranyból elkészíttette a madár másolatát, és az egyik szárnyára ezt vésette:
„Ha egy barátod olyat tesz, ami nem tetszik, akkor is a barátod marad.”
A másik szárnyára pedig ezt íratta:
„Az a tett, amit a harag vezérel, kudarcra van ítélve.”

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Naptár

Plébániánk honlapjának mobilalkalmazása (Android)

A szentmisék rendje

Hétfő-péntek: 7:30 és 19:00 óra
Szombat: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00; 11:00 és 19:00 óra

Közös rózsafüzér imádság:
Hétfő-péntek: 18:25 óra
Vasárnap: 8:15 és 10:15 óra

A plébánia életéből:

  • Képgaléria:


    Szeretettel várjuk egyházközségünk rendezvényeire!

  • Audió


    Tekintse meg a rendezvényeinken készült fényképeket!

  • Videó


    Nézze meg a rendezvényeinken készült hangfelvételeket!

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI